Zmluvu o prevode obchodného podielu medzi sebou uzatvárajú predávajúci (majiteľ firmy - spoločník) a kupujúci (pristupujúca osoba), pričom zmluva musí obsahovať obligátorne náležitosti stanovené zákonom ako aj hodnotu prevádzaného podielu v spoločnosti. 

 

Podpisy nadobúdateľa a predávajúceho je nevyhnutné overiť na matrike resp. u notára. 

 

Zmluva sa vyhotovuje v niekoľkých rovnopisoch a to z dôvodu, že každý z účastníkov by mal dipsonovať jednym vyhotovením rovnopisu, jeden rovnopis by mal byť doložený aj v dokumentácii spoločnosti a taktiež je potrebné myslieť, že ak návrh na súd nie je zasielaný elektronicky, súčasťoou návrhu na zápis zmeny v spoločnosti je aj táto Zmluva o prevode obchodného podielu. 

 

Virtuálne sídlo

s cenou už od 14 € nesačne v Poprade vrátane scanu každej došlej zásielky. Informácie tu

Založenie firmy

za 250 € obvykle do 15 dní od doručenia všetkých dokladov

Spracovanie účtovníctva

pre platiteľov ako aj neplatiteľov DPH za dohodnuté zmluvné ceny vrátane spracovania miezd a personálnej agendy ako i poradenstva. 

"Nielen účtujeme ale i radíme klientom."

Blog a aktuality

Zápis konečného užívateľa výhod

Do 31. decembra 2019 musia povinné osoby nechať zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Touto povinnosťou sa to len tak neskončí...

Čítať ďalej...

Splatenie základného imania

Od roku 2016 nie je nutné dokladovať splatenie základného imania na účet v banke. 

Čítať ďalej...

Nahlasovanie voľných pracovných miest od 1. januára 2019

sa povinne týka každého zamestnávateľa, pričom za nesplnenie tejto povinnosti hrozia zamestnávateľom pokuty. 

Čítať ďalej...
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework