Pri založení firmy nám zašlete vyplnený formulár k založeniu s.r.o., z našej strany Vám pripravíme všetky podklady k založeniu, ktoré Vám zašleme mailom. Dané dokumenty si skontrolujete, či v osobných údajoch nie je nejaká chyba alebo preklep. Následne si tieto dokumenty vytlačíte a overite podpisy (zoznam dokumentov je na prvej strane v maili, ktorý Vám zašleme). Takto podpísané a overené dokumenty nám zašlete poštou na adresu nakupujbezpecne law services. s. r. o., Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad - Veľká

Po prijatí dokumentov skontrolujeme ich úplnosť a začneme proces vydania živnostenských listov, aby sme spis postúpli súdu za účelom vykonania zápisu spoločnosti. 

Template by JoomlaShine