Ostatnou novelou Obchodného zákonníka bola rozšírená povinnosť dokladovať súdu neexistenciu dlhov voči správcovi dane (daňový úrad) a príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. 

V praxi sa stretávame so skutočnosťou, že hoci osoba AB, bytom Bratislava nie je dlžníkom, ale v zoznamoch dlžníkov FS SR ako i SP figuruje osoba AB (s inou adresou) v takom prípade je nevyhntné vyžiadať si od príslušnej inštitúcie potvrdenie, že osoba AB s rodným číslom XXXX nemá žiadne dlhy. Problém podľa nás je fakt, že súdy nepristupujú do zoznamu dlžníkov a nelustrujú osoby podqa rodného čísla, ale iba podľa mena a priezviska. 

Naša spoločnosť pri zápise kontroluje uvedené databázy a v prípade potreby bez zmeny ceny pripraví aj žiadosť na vydanie takéhoto potvrdenia. 

Virtuálne sídlo

s cenou už od 14 € nesačne v Poprade vrátane scanu každej došlej zásielky. Informácie tu

Založenie firmy

za 250 € obvykle do 15 dní od doručenia všetkých dokladov

Spracovanie účtovníctva

pre platiteľov ako aj neplatiteľov DPH za dohodnuté zmluvné ceny vrátane spracovania miezd a personálnej agendy ako i poradenstva. 

"Nielen účtujeme ale i radíme klientom."

Blog a aktuality

Splatenie základného imania

Od roku 2016 nie je nutné dokladovať splatenie základného imania na účet v banke. 

Čítať ďalej...

Nahlasovanie voľných pracovných miest od 1. januára 2019

sa povinne týka každého zamestnávateľa, pričom za nesplnenie tejto povinnosti hrozia zamestnávateľom pokuty. 

Čítať ďalej...
Template by JoomlaShine