Klienti, ktorí sú právnické osoby majú zo zákona povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Naším klientom ponúkame kompletné vedenie účtovnej agendy v sústave podvojného účtovníctva. V rámci služieb dokážeme klientom aj na dennej báze spracovávať doklady a taktiež viesť príslušné evidencie, knihy či saldokontá a následne ich reportovať vedeniu spoločností. 

V prípade potreby sme spojeni s klientom pomocou databázy a online vykonávame my účtovanie a klient napr. skladové pohyby alebo vystavovanie faktúr. 

Pre kalkuláciu ceny spracovania účtovnej agendy môžete využiť žiadosť o spracovanie cenovej ponuky. 

Template by JoomlaShine