Okrem vedenia účtovníctva u nás máte možnosť využiť aj spracovanie personálnej a mzdovej agendy. 

Za roky našej praxe chceme klientom poskynúť aj poradenstvo v danej oblasti. 

Pri spracovaní peronalistiky evidujeme mzdové karty zamestnancov, pripravujeme im dokumenty ako napr. prac. zmluvy, dodatky, prihlasujeme ich do príslušných poisťovní a podobne. 

Spracovanie miezd zahŕňa spracovanie kompletnej mzdovej agendy, ktorej výsledkom je splnenie si povinností voči štátnym inštitúciám a vyplatenie mzdy zamestnancom za ich vykonanú prácu. 

Pre informácie o cene týchto služieb nás môžete kontaktovať so žiadosťou o cenovú ponuku.

Reviews on JED

JSN ImageShow has been approved on Joomla Extension Directory. Let's see how Joomla community enjoy it. If you use JSN ImageShow, please post a rating and a review at the Joomla! Extensions Directory

Template by JoomlaShine