1. novembra 2018 vstúpil do platnosti zákon, ktorým bol novelizovaný zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. 

Tento zákon zaviedol POVINNOSŤ pre všetky právnicke osoby zapísať do obchodného registra konečného užívateľa výhod. Tento zápis však nenahrádza zápis v registri partnerov verejného sektora. Na rozdiel od RPVS, ktorý je doborovľný, zápis konečného užívateľa výhod je povinný. 

Kto je konečným užívateľom výhod? 

Je ním každý spoločník, ktorý má právo odvolať člena štatutárneho orgánu, ktorý má obchodný podiel v spoločnosti alebo má právo na výplatu podielu zo zisku. 

Sú určené lehoty na zápis? 

Áno, všetky novozakladané spoločnosti po 1. 11. 2018 majú automaticky uvádzaného konečného užívateľa výhod. Pre spoločnosti, ktoré boli zapísané pred. 31. októbrom 2018 zákon určil, že majú lehotu na splnenie si povinnosti do 31. decembra 2019. 

Čo ak nezapíšem konečného užívateľa výhod? 

Ak sa nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do 31. decembra 2019, súd uloží konateľovi pokutu až do výšky 3310 €. Súdy tieto pokuty neukladajú priamo spoločnosti ale členom štatutárneho orgánu z dôvodu ich lepšieho vymoženia. 

Vie mi sro-firma.sk vykonať zápis konečného uživateľa výhod? 

ÁNO. V cene 60 € Vám vykonáme zápis konečného užívateľa výhod. V prípade viacerých spoločností sa na cene služby vieme individuálne dohonúť. Pre záujem o využitie služby nás kontaktujte. 

 

Template by JoomlaShine