Plnomocenstvo sa udeľuje osobe, ktorá vykoná všetky potrebné údkony, predovšetkým zápis spoločnosti resp. zmeny v spoločnosti. 

V prípade ak sa plnomocenstvo ukladá pri založení spoločnosti, tak ho musia udeliť všetci konatelia spoločnosti. Ak sa však jedná o zápis zmeny plnomocenstvo udeľuje už iba jeden konateľ (ak môže konať samostatne). 

Template by JoomlaShine