Od roku 2015 poskytujeme služby "virtuálnej kancelárie", tzv. zriadenie virtuálne sídlo spoločnosti. Sídlo poskytujeme s registračnou adresou "Na letisko 2088/15, 058 01 Poprad". Nehnuteľnosť, na ktorej poskytujeme službu je v našom vlastníctve a neviaznu na nej žiadne ťarchy voči bankám. 

Cena sídla spoločnosti je na základe dĺžky objednaného obdobia a platí sa vopred. To isté platí aj pre doplnkové služby. 

 

V cene sídla spoločnosti je zahrnuté: 

  • označenie schránky spoločnosti, 
  • preberanie pošty, 
  • elektronické oznamovanie doručených zásielok, 
  • scan doručených zásielok 
  • doposielanie pošty (dvakrát ročne)
  • elektronický prísup do online systému - evidencia pošty 

 

Cenník služby

Názov Dĺžka trvania Cena

Virtuálna kancelária - 12 

(najžiadanejší balík)

 12 mesiacov

216 €

(18 € / mesiac)

Virtuálna kancelária - 24  24 mesiacov

384 €

(16 € / mesiac)

Virtuálna kancelária - 36  36 mesiacov

504 €

(14 € / mesiac)

Registrácia subjektu s evidovanými nedoplatkami jednorázovo 100 €

 

Dodatkové služby

Názov Dĺžka trvania Cena

Doposielanie pošty /podľa dĺžky sídla/

 počet mesiacov sídla

4 € / mesiac

Virtuálne sídlo

s cenou už od 14 € nesačne v Poprade vrátane scanu každej došlej zásielky. Informácie tu

Založenie firmy

za 250 € obvykle do 15 dní od doručenia všetkých dokladov

Spracovanie účtovníctva

pre platiteľov ako aj neplatiteľov DPH za dohodnuté zmluvné ceny vrátane spracovania miezd a personálnej agendy ako i poradenstva. 

"Nielen účtujeme ale i radíme klientom."

Blog a aktuality

Splatenie základného imania

Od roku 2016 nie je nutné dokladovať splatenie základného imania na účet v banke. 

Čítať ďalej...

Nahlasovanie voľných pracovných miest od 1. januára 2019

sa povinne týka každého zamestnávateľa, pričom za nesplnenie tejto povinnosti hrozia zamestnávateľom pokuty. 

Čítať ďalej...
Template by JoomlaShine