Zakladateľská listinaak spoločnosť zakladá jeden spoločník resp. spoločenská zmluva ak spoločnosť zakladajú minimálne dvaja spoločníci je základným dokumentom pri založení spoločnosti, na základe ktoréej sa postupuje napr. prihlasovaní alebo zvolávaní valnej hromady spoločnosti alebo ktorá ukladá povinnosti konateľom spoločnosti. 

Tento dokument sa však môže so súhlasom spoločníkov meniť (ba je to nevyhnutné v prípade pristúpenia ďalšieho spoločníka), pričom väčšinu týchto zmien už vykonáva konateľ spoločnosti, resp. tieto administratívne úkony vieme vykonať aj my. 

Pri založení spoločnosti zákon vyžaduje aby podpisy spoločníkov boli úradne overené. 

Template by JoomlaShine