Pokiaľ potrebujete zmeniť sídlo spoločnosti, odvolať resp. menovať nového konateľa, pridať predmet podnikania, vykonať prevod obchodného podielu alebo ustanoviť prokuritstu? So všetkými týmito zmenami sa môžete na nás obrátiť. Vypracujeme Vám potrebnú dokumentáciu, tieto dokumenty Vám zašleme mailom alebo osobne si ich prevezmete, podpíšete ich a následne nám ich doručíte. Ak budeme disponovať dokladmi vykonáme potrebné zmeny a to podaním návrhu na zápis zmien, ktorému však môže predchádzať aj vydanie živnostenských listov. 

Template by JoomlaShine