Podľa ustanovení Obchodného zákonníka, každá spoločnosť musí mať sídlo spoločnosti na území Slovenskej republiky. Vlastník nehnuteľnosti m§že udeliť novozaloženej spoločnosti alebo aj existujúcej v prípade zmeny sídla súhlas so zriadením sídla spoločnosti, ktorej je majiteľom. 

Platná úprava nevyžaduje aby podpis vlastníka bol úradne overený. 

Template by JoomlaShine